Blog

Artykuły na blogu to źródło wiedzy na temat najnowszych trendów w hostingu. Odkryjmy razem, jak wykorzystać technologię, aby zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo Twojej strony.

Jak być dobrym sprzedawcą? Cechy skutecznego marketingu.

Marketing cyfrowy to dynamiczny i stale rozwijający się zawód obejmujący wiele dyscyplin. Bycie dobrym sprzedawcą jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania naszej firmy. To w końcu on ma za zadanie promować naszą markę na różnych portalach i musi zadbać o to aby jej imię stało się powszechnie znane i szanowane.

Jednak zazwyczaj nie wystarczy zwykłe wstawianie postów, czy reklam do osiągnięcia pożądanego efektu mającego odbicie w ilości klientów. Jakie są więc najważniejsze cechy, które należy mieć podczas pracy w marketingu cyfrowym?

1. Umiejętności analityczne

W marketingu cyfrowym stale pracuje się z danymi i badaniami. Dlatego profesjonalista w tej dziedzinie musi znać precyzyjne statystyki i posiadać umiejętności ich poprawnej interpretacji. Dobry marketingowiec powinien wyjść poza pojedyncze dane i zidentyfikować kluczowe wskaźniki wydajności, aby móc oprzeć dalsze działania na konkretnych obserwacjach. Skuteczni sprzedawcy muszą badać aktualne trendy i strategie, aby dowiedzieć się, które z nich będą najlepsze dla ich firmy.

Ponadto na kampanie marketingowe wpływa wiele czynników, na które nie ma wpływu nasza firma, co oznacza, że marketingowiec musi wziąć pod uwagę praktycznie nieskończoną ilość danych. Z tego powodu ważne jest, aby wiedział, jak wyodrębnić różne zmienne i znaleźć te kluczowe do optymalizacji każdego kolejnego podejmowanego działania.

2. Zaangażowanie w społeczność i umiejętność komunikacji

Marketingowcy są z reguły dobrymi obserwatorami i są bardzo świadomi swojego otoczenia i potrzeb rynku. Aby odnieść sukces muszą być bardzo zaangażowani w swoje społeczności. Niezbędne jest zrozumienie grupy odbiorców docelowej marki i umiejętność komunikowania się z nią w przekonujący sposób. Specjalista ds. marketingu cyfrowego jest również odpowiedzialny za utrzymanie dobrego imienia marki oraz uczciwości i przejrzystości działań przez cały czas. Wiele kryzysów reputacji marki spowodowanych jest przez nic innego, jak zwykłe problemy komunikacyjne.

Marketingowiec nie tylko komunikuje się z odbiorcami docelowymi. Komunikuje się również wewnętrznie ze współpracownikami i szefem. Niezależnie od tego, czy musi wyjaśnić działanie nowej strategii, podzielić się wynikami kampanii, czy też przeprowadzić prezentację, musi posiadać umiejętność umiejętność wygłaszania jasnych i spójnych komunikatów. Powinien być przekonujący, ale również wysłuchiwać potrzeb innych i w pewien sposób dostosowywać się do nich, aby czuli się oni szanowani i zrozumiani. Będąc dobrym w komunikacji sprzedawcą możesz zrobić więcej, nie musisz się martwić, że inny członek zespołu wyprowadzi projekt z odpowiednich torów, a także wyjaśnić swoje projekty i przewidzieć z wyprzedzeniem pytania lub wątpliwości, które będzie mieć druga strona.

3. Otwarcie na nowość

Sektor marketingu cyfrowego stale się rozwija i ewoluuje. Sprzedawcy nigdy nie wiedzą, jaka nowa platformę lub trend będzie popularny w następnym tygodniu. Sprzedawca nie powinien bać się spróbować czegoś nowego. Być może najważniejszą cechą marketera jest ciekawość, odporność na zmiany i chęć kontynuowania nauki. Eksperci od marketingu szukają wyzwań, nie uciekają od nich.Nigdy nie dowiesz się, czy coś zadziała, czy nie, chyba że spróbujesz. Z takim nastawieniem każdy dzień w pracy to nowa przygoda. Nie ma nic bardziej ekscytującego w życiu marketingowca niż testowanie nowego sposobu przekazywania wiadomości i obserwowanie wyników podjętych działań.

4. Kreatywność

Kreatywność wiąże się bezpośrednio z otwarciem na nowość. Dobry sprzedawca powinien potrafić myśleć nieszablonowo i przedstawiać pomysły, które wyróżnią ich na tle reszty handlowców. Gdyby wszystkie strony i reklamy wyglądałyby tak samo, kto chciałby w nie klikać?Zadaniem i celem specjalisty ds. marketingu jest sprawienie, aby produkt lub usługa była jak najbardziej atrakcyjna dla docelowej grupy odbiorców. Kreatywność oznacza patrzenie na rzeczywistość z innej perspektywy. Osoba zajmująca się marketingiem powinna w ciekawy sposób przedstawiać swoje pomysły i zachęcić innych do tego, aby obrali jego punkt widzenia. Mimo tego, że niektóre pomysły mogą wydawać się innym szalone lub dziwne, dobrego marketingowca nie powinno to powstrzymać przed podejmowaniem ryzyka i byciem trochę awangardowym.

5. Elastyczność

Praca specjalisty ds. marketingu wymaga od niego dużej elastyczności. Oczywiście nie chodzi tu o umiejętności fizyczne, ale o dostosowanie do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku. Nigdy nie powinien przestawać się uczyć, ponieważ ma kluczowe znaczenie w branży marketingowej, która nieustannie ewoluuje w szybkim tempie. W świecie e-commerce nieustannie pojawiają się nowe trendy, za którymi nie sposób nadążyć. To, co dotyczy marketingu teraz, może nie mieć miejsca rok później lub rok później. Dlatego też umiejętność dostosowania się do nowych trendów w dziedzinie to jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych cech dobrego marketingowca.

Dobry marketing nie jest dziełem przypadku. Żeby stać się odnoszącym sukcesy sprzedawcą, potrzeba kombinacji umiejętności i doświadczenia, co należy wziąć pod uwagę, zatrudniając kogoś do pełnienia tej roli. Szukając kogoś na to stanowisko masz 3 opcje:

A) Możesz zatrudnić kogoś, kto posiada wyżej wymienione cechy dobrego sprzedawcy. Nie posiada ich każdy, ale możesz znaleźć odpowiednią osobę, która zajmie się marketingiem, jeśli posiadasz odpowiednią strategię rekrutacyjną.

B) Możesz rozwinąć swój wewnętrzny zespół marketingowy. Jednak niektóre z powyższych cech mogą być trudne do wyszkolenia.

C) Możesz zlecić marketing zewnętrznej firmie. Zamiast wykorzystywać swój czas i zasoby na szkolenie personelu wewnętrznego, możesz skorzystać z wiedzy sprawdzonych ekspertów ds. marketingu.