Blog

Artykuły na blogu to źródło wiedzy na temat najnowszych trendów w hostingu. Odkryjmy razem, jak wykorzystać technologię, aby zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo Twojej strony.

Dzień wolnego oprogramowania

Koncepcja wolnego oprogramowania to pomysł Richarda Stallmana, szefa Projektu GNU. W 1989 roku zapoczątkował on Ruch Wolnego Oprogramowania, ponieważ był zaniepokojony tym, że licencje na oprogramowanie stają się coraz bardziej restrykcyjne.

Stallman stworzył ten projekt, ponieważ chciał chronić wolność użytkowników. Jego celem było, aby mogli oni pomagać sobie nawzajem, dzieląc się swoim oprogramowaniem, na co nie pozwala wiele licencji oprogramowania własnościowego.

Założenia

Wolne oprogramowanie funkcjonuje na podstawie licencji GPL administrowanej obecnie przez Fundację Wolnego Oprogramowania (FSF). Licencja ta oferuje cztery wolności:

  • Wolność uruchamiania oprogramowania w dowolnym celu.
  • Wolność analizowania kodu źródłowego i zmiany oprogramowania w dowolnym celu.
  • Wolność dzielenia się oprogramowaniem z innymi.
  • Wolność dzielenia się własnymi zmodyfikowanymi wersjami oprogramowania z innymi.

Wolne oprogramowanie to więc oprogramowanie, które umożliwia użytkownikowi swobodne przeglądanie kodu, modyfikowanie go, rozpowszechnianie i używanie bez żadnych ograniczeń. Każda redystrybuowana wersja oprogramowania musi być jednak rozpowszechniana z oryginalnymi warunkami bezpłatnego użytkowania, modyfikacji i dystrybucji. Nazywa się to „copyleft” i zapewnia, że ​​oprogramowanie pozostanie wolne.

Wolne oprogramowanie można łatwo pomylić z freeware, czyli terminem opisującym oprogramowanie, które można swobodnie pobierać i używać, ale które może zawierać ograniczenia dotyczące modyfikacji i ponownego wykorzystania.

Najbardziej znanym przykładem wolnego oprogramowania jest Linux. Jest to system operacyjny, proponowany jako alternatywa dla Windows lub innych prawnie zastrzeżonych systemów.

Tak samo WordPress wybrał ten model, zachęcając do otwartości i dzielenia się. Jest to projekt społecznościowy o otwartym kodzie źródłowym. Dziesiątki tysięcy utalentowanych ludzi wniosło do niego wkład i stworzyło wspaniałe oprogramowanie, jakim jest dzisiaj.

Dlaczego powinieneś korzystać z wolnego oprogramowania?

Warto korzystać z wolnego oprogramowania, nie tylko ze względu na jego technologiczną potęgę, ale również dlatego, że wpisuje się w ideę dobra publicznego.

Wolne oprogramowanie to wolność. W praktyce zapewnia liczne korzyści użytkownikom, organizacjom, firmom oraz rządowi.

Otwartość kodu źródłowego umożliwia dostęp do technologii dla szerokiego grona użytkowników i sprzyja innowacjom. Może także wpływać korzystnie na bezpieczeństwo. Umożliwia ono prowadzenia niezależnych kontroli, pomagających szybciej uzupełniać luki w zabezpieczeniach.

Korzystając z wolnego oprogramowania, nie tylko możesz czerpać indywidualne korzyści, ale także wspierasz ideał wolności i otwartości. Tym samym przyczyniasz się do rozwoju społeczności programistycznej. Wolne oprogramowanie to nie tylko narzędzie, ale filozofia, która kształtuje ciągle rozwijającą się cyfrową rzeczywistość.