Blog

Dzień wolnego oprogramowania

Koncepcja wolnego oprogramowania to pomysł Richarda Stallmana, szefa Projektu GNU. W 1989 roku zapoczątkował on Ruch Wolnego Oprogramowania, ponieważ był zaniepokojony tym, że licencje na oprogramowanie stają się coraz bardziej restrykcyjne.

Stallman stworzył ten projekt, ponieważ chciał chronić wolność użytkowników oprogramowania. Jego celem było, aby mogli oni pomagać sobie nawzajem, dzieląc się swoim oprogramowaniem, na co nie pozwala wiele licencji oprogramowania własnościowego.

Założenia wolnego oprogramowania

Wolne oprogramowanie funkcjonuje na podstawie licencji GPL administrowanej obecnie przez Fundację Wolnego Oprogramowania (FSF). Licencja ta oferuje cztery wolności:

  • Wolność uruchamiania oprogramowania w dowolnym celu.
  • Wolność analizowania kodu źródłowego i zmiany oprogramowania w dowolnym celu.
  • Wolność dzielenia się oprogramowaniem z innymi.
  • Wolność dzielenia się własnymi zmodyfikowanymi wersjami oprogramowania z innymi.

Wolne oprogramowanie to więc oprogramowanie, które umożliwia użytkownikowi swobodne przeglądanie kodu, modyfikowanie go, rozpowszechnianie i używanie bez żadnych ograniczeń. Każda redystrybuowana wersja oprogramowania musi być jednak rozpowszechniana z oryginalnymi warunkami bezpłatnego użytkowania, modyfikacji i dystrybucji. Nazywa się to „copyleft” i zapewnia, że ​​wolne oprogramowanie pozostanie wolne.

Wolne oprogramowanie można łatwo pomylić z freeware, czyli terminem opisującym oprogramowanie, które można swobodnie pobierać i używać, ale które może zawierać ograniczenia dotyczące modyfikacji i ponownego wykorzystania.

Najbardziej znanym przykładem wolnego oprogramowania jest Linux, system operacyjny proponowany jako alternatywa dla Windows lub innych prawnie zastrzeżonych systemów operacyjnych.

Tak samo WordPress wybrał model wolnego oprogramowania, zachęcając do otwartości i dzielenia się. Jest to projekt społecznościowy o otwartym kodzie źródłowym, do którego dziesiątki tysięcy utalentowanych ludzi wniosło wkład i stworzyło wspaniałe oprogramowanie, jakim jest dzisiaj.

Dlaczego powinniśmy korzystać z wolnego oprogramowania?

Wolne oprogramowanie to wolność. W praktyce zapewnia liczne korzyści użytkownikom, organizacjom, firmom oraz rządowi.

Dzięki temu, że może być udostępniane i używane w dowolny sposób przez wszystkich służy dobru publicznemu, zachęca do innowacji, ale także pozwala na niezależne kontrole bezpieczeństwa, które pomagają szybciej uzupełniać luki w zabezpieczeniach.