Baza wiedzy

Zastanawiasz się, jak działają poszczególne usługi STATNET Online? Skorzystaj z naszej bazy wiedzy. Znajdziesz tu poradniki oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów.

VPS: podstawowe polecenia – linux

Sprawdzenie dostępnego miejsca na dysku

df -h

Wynikiem wykonania polecenia jest informacja o ilości zajętej przestrzeni na dysku oraz ilości wolnego miejsca:

Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       9.9G 4.2G 5.3G 45% /
tmpfs         513M   0 513M  0% /lib/init/rw
udev          10M 440K 9.6M  5% /dev
tmpfs         513M 4.0K 513M  1% /dev/shm

Drugim ważnym parametrem dotyczącym systemu plików jest ilość dostępnych inode.

df -i

Wynikiem wykonania powyższego polecenia jest informacja o ilości zajętych oraz dostępnych inode:

Filesystem      Inodes  IUsed  IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1       655360  68556 586804  11% /
tmpfs         131099    3 131096  1% /lib/init/rw
udev         131099   798 130301  1% /dev
tmpfs         131099    3 131096  1% /dev/shm

Sprawdzenie aktualnego obciążenia systemu

uptime

Wynikiem wykonania polecenia jest informacja o czasie działania systemu oraz obciążeniu systemu w ciągu ostatnich 1, 5 i 15 minut:

18:47:50 up 3:49, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło dla aktualnie zalogowanego użytkownika należy wykonać polecenie:

passwd

Aby zmienić hasło dla dowolnego użytkownika w systemie należy wykonać:

passwd login

gdzie login należy zamienić nazwą użytkownika dla którego chcemy zmienić hasło.