Baza wiedzy

Zastanawiasz się, jak działają poszczególne usługi STATNET Online? Skorzystaj z naszej bazy wiedzy. Znajdziesz tu poradniki oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów.

Przeszukaj bazę wiedzy po słowach kluczowych

Zadania cron w DirectAdmin

Za pomocą DirectAdmin można ustawić zadania cron, które będą wykonywane w ustalonych odstępach czasu.

Aby uzyskać dostęp do interfejsu zadań cron:

  1. Zaloguj się do DirectAdmin jako użytkownik.
  2. Przejdź do Funkcje zaawansowane>> Zadania cron
  3. Kliknij przycisk Utwórz zadanie cron. Wybierz, kiedy nowe zadanie cron ma być uruchamiane. Wybierz minutę, godzinę, dzień miesiąca, miesiąc, dzień tygodnia. Zauważ, że znak * oznacza każdą minutę, godzinę itp.
  4. Wybierz komendę zadania cron. Jest to zazwyczaj ścieżka do pliku/ skryptu, który będzie wykonywany.
  5. Kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć zadanie cron.

W zależności od konfiguracji serwera, może być konieczna zmiana uprawnień do pliku dla skryptu, który chcesz uruchomić za pośrednictwem zadania cron, na 755.

Chociaż DirectAdmin tego nie zaleca, zadania cron mogą być również skonfigurowane dla użytkowników przez administratora serwera poprzez SSH. Użyj polecenia crontab -u username -e , aby edytować zadania cron dla użytkownika:

[root@web ~]# crontab -u statnet1 -e

Użyj polecenia crontab -u username -l , aby zobaczyć zadania cron dla określonego użytkownika:

[root@web ~]# crontab -u statnet1 -l
#DO NOT EDIT THIS FILE. Change through DirectAdmin
* * * * * /home/plothost1/test.php
[root@web ~]#

Zwróć uwagę na powiadomienie DirectAdmin: NIE EDYTUJ TEGO PLIKU. Zmień przez DirectAdmin.

Table of Contents