Baza wiedzy

Zastanawiasz się, jak działają poszczególne usługi STATNET Online? Skorzystaj z naszej bazy wiedzy. Znajdziesz tu poradniki oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów.

VPS: monitorowanie zasobów – munin (debian/ubuntu)

Munin jest napisanym w perlu programem służącym do monitorowania systemu unix/linux. Wynikiem działania są wykresy przedstawiające aktualny i historyczny stan systemu. Na podstawie wykresów możemy określić czy system pracuje stabilnie, możemy również obserwować jak wprowadzane zmiany wpływają na stan systemu.

Instalacja Munin

Najprostszym sposobem na instalacje munin jest użycie gotowych pakietów. Z poziomu użytkownika root należy wykonać polecenia:

Debian

apt-get install munin

Konfiguracja Munin

Opcjonalnie zmieniamy nazwę hosta, która będzie widoczna na raportach.

vim /etc/munin/munin.conf
... 
# a simple host tree [localhost.localdomain]
   address 127.0.0.1
   use_node_name yes 
... 

na

... 
# a simple host tree [host.domena.pl]
   address 127.0.0.1
   use_node_name yes 
... 

Zmieniamy interfejs na którym uruchomiony jest munin z domyślnego ustawionego na wszystkie interfejsy sieciowe na lokalny interfejs.

vim /etc/munin/munin-node.conf
...
# Which address to bind to;
host *
# host 127.0.0.1
...

na

...
# Which address to bind to;
#host *
host 127.0.0.1
...

Po wprowadzeniu zmian w konfiguracji restartujemy proces munin-node:

/etc/init.d/munin-node restart

Konfiguracja wtyczek

Sprawdzamy aktywne wtyczki:

munin-node-configure

W wyniku powyższego polecenia otrzymujemy listę zainstalowanych wtyczek wraz z informacją czy wtyczka jest aktywna.

Plugin           | Used | Extra information
------           | ---- | -----------------
...
apache_volume       | no  |
cps_            | no  |
cpu            | yes |
...

Aby sprawdzić jakie są wymagania dla nieaktywnych wtyczek wykonujemy polecenie:

munin-node-configure --suggest

Wynikiem jest informacja jakie zmiany są wymagane w konfiguracji serwera aby wtyczka zaczęła działać.

Plugin           | Used | Suggestions
------           | ---- | -----------
...
apache_processes      | no  | [no apache server-status on ports 80]
courier_mta_mailqueue   | no  | [spooldir not found]
...

Po wprowadzeniu sugerowanych zmian w konfiguracji generujemy polecenia, które włączą dodatkowe wtyczki:

munin-node-configure --shell

W wyniku otrzymujemy polecenia, których wykonanie włączy nowe wtyczki:

ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_accesses /etc/munin/plugins/apache_accesses
ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_processes /etc/munin/plugins/apache_processes
ln -s /usr/share/munin/plugins/apache_volume /etc/munin/plugins/apache_volume

Szybszym sposobem na włączenie nowych wtyczek jest wykonanie polecenia:

munin-node-configure --shell | sh

Przeglądanie statystyk

Statystyki generowane przez munin domyślnie tworzone są w katalogu /var/www/munin. Aby uzyskać dostęp do statystyk przez przeglądarkę, należy zainstalować serwer www (może być to apache, nginx, lighttpd). Po instalacji statystyki dostępne są pod adresem http://adres.serwera/munin

Przykładowe wykresy

munin-traffic
munin-cpu